Info

Operatie Zwerfkat vzw

Het afzetten van katten of kitten aan de deur is niet toegelaten en tevens strafbaar!!! De toegang is onder toezicht van digitale camera’s.

GSM: 0477/270753 (Monika, voorzitter)
GSM: 0495/612591 (Jean, penningmeester)
GSM: 0478/593572 (Angelique, secretaris en Milieuraad)
GSM: 0496/251064 (Noëlla, vangacties, bestuurslid)
GSM: 0497/506336 (Verda, vangacties, fondsenwerving en Milieuraad)
GSM: 0486551586 (Fanny, communicatie en administratie)

Voor dringende gevallen gelieve u te wenden tot uw lokale dierenarts

Wat u moet weten:

Nieuwe wetgeving
Na de verkiezingen van mei 2014 werd dierenwelzijn een Vlaamse ministeriële bevoegdheid. Belangrijk is dat het meerjarenplan van de federale regering verder uitgevoerd wordt. Terwijl de asielen al langer lang verplicht zijn alle katten enkel gecastreerd, gechipt en geregistreerd ter adoptie te geven, werd deze verplichting vanaf 1 september 2014 uitgebreid ook op alle katten van particulieren die verkocht of gratis weggegeven worden! Dit zou de eigenaars aanzetten om hun eigen kattin geen overtollige nesten te laten kweken zolang de asielen in België nog overvol zijn en duizenden katten moeten geëuthanaseerd worden omdat ze geen thuis vinden. Na verloop van tijd zou de maatregel hopelijk resultaat opleveren; in 2014 hebben we een toename van gedumpte moederkatten met hun jongen moeten vaststellen.
Tenslotte: In Oudenaarde heeft de gemeenteraad op voordracht van Groen beslist om een schepen voor dierenwelzijn aan te stellen. Een programma zal begin 2015 opgesteld worden.

Comments are closed.