Actueel

DSC00463

Nieuwe wetgeving
Na de verkiezingen van mei 2014 werd dierenwelzijn een Vlaamse ministeriële bevoegdheid. Belangrijk is dat het meerjarenplan van de federale regering verder uitgevoerd wordt. Terwijl de asielen al langer lang verplicht zijn alle katten enkel gecastreerd, gechipt en geregistreerd ter adoptie te geven, werd deze verplichting vanaf 1 september 2014 uitgebreid ook op alle katten van particulieren die verkocht of gratis weggegeven worden! Dit zou de eigenaars aanzetten om hun eigen kattin geen overtollige nesten te laten kweken zolang de asielen in België nog overvol zijn en duizenden katten moeten geëuthanaseerd worden omdat ze geen thuis vinden. Na verloop van tijd zou de maatregel hopelijk resultaat opleveren; in 2014 hebben we een toename van gedumpte moederkatten met hun jongen moeten vaststellen.

Tenslotte: In Oudenaarde heeft de gemeenteraad op voordracht van Groen beslist om een schepen voor dierenwelzijn aan te stellen. Een programma zou begin 2015 opgesteld worden.

.

Jaarlijks worden door de vzw ongeveer 170 katers en kattinnen steriel gemaakt – meer dan 1600 sinds onze start in 2004. Het aantal katten in Oudenaarde is na 2009 tamelijk stabiel gebleven maar de vraag van buiten is gestegen. Voor de beperkte opvang van kitten van zwerfkatten werken we samen met enkele opvanggezinnen. Giften ( op BE27 737-0118467-73 van Operatie Zwerfkat vzw) en vrijwilligers zijn dus meer dan welkom !

Sinds 1 september 2012 is het nieuwe KB van 3 augustus 2012 betreffende het ‘Meerjarenplan Katten’ van kracht. Dit KB richt zich tot alle asielen, kwekers en particulieren. N.B. Particulieren mogen al een hele tijd geen katten of kitten meer verkopen. Het nieuwe KB legt nu ook het weggeven van kitten aan banden. Asielen moeten sinds 1 maart 2013 alle katten registreren en identificeren (chip) en sinds maart 2014 ook steriel maken voor adoptie. Dit heeft uiteraard allemaal gevolgen voor de prijs van de adoptie van onze leuke viervoeter !

Op 1 september 2014 werd deze verplichting tot sterilisatie/castratie en identificatie/registratie uitgebreid op alle katten en kitten die van eigenaar veranderen, ook voor particulieren.
voor meer info kijk naar www.huisdierinfo.be

Comments are closed.