Vroegsterilisatie

DSC00461

vroegcastratie

. Op de universitaire faculteit Diergeneeskunde in Melle werd een studie verricht naar het effect van vroegvaccinatie en vroegcastratie in samenwerking met Oost-Vlaamse asielen.  De mogelijke invloed van vroegcastratie (8 à 10 weken) op de ontwikkeling van de kitten werd nagegaan in vergelijking met katjes die op de leeftijd van 6 maanden gecastreerd werden.Kitten krijgen hun antistoffen mee van de moederpoes in de biezemelk. Daarna wordt de darm van de kitten ondoorlaatbaar voor antistoffen van de moeder en moeten ze het doen met wat ze gekregen hebben. Tussen 10 en 12 weken zijn kitten het gevoeligst voor infectie: de antistoffen van de moeder zijn laag en ze produceren zelf nog weinig antistoffen tenzij ze in contact komen met zieke dieren. De infectie kan hierbij zo massaal zijn dat ze er aan ten ondergaan, vooral omdat ze het ook aan mekaar doorgeven in een periode dat ze juist zo speels zijn met elkaar. Door vroeg te vaccineren met dood of verzwakt virus kunnen ze antistoffen kweken op gecontroleerde manier tegen de gevaarlijkste virusziekten: niesziekte, kattenziekte,  , leucose, etc. Eeen kattin kan al vanaf de vierde maand zwanger worden. Dit is om allerlei redenen niet erg gezond en het is dan ook beter te voorkomen door vroegcastratie. We spreken hier over castratie van kitten van 2 à 3indien de gezondheid goed is en het gewicht minstens 1 kg.. Het is een fabeltje dat kattinnen of teven of welk vrouwelijk huisdier ook, beter af is door één dracht. Het is in de natuur wel zo dat de voortplanting wordt gestimuleerd omdat op die manier de soort op zich de meeste kans heeft om zich in stand te houden. Hoe lager een dier staat in de voedselketen (zoals een muis) hoe groter het nakomelingschap moet zijn. Katten (en honden) zijn echter huisdieren die door de mens zijn opgenomen omwille van hun functie. Voor katten is dat muizen en ratten vangen. Een kat hoeft in een gezin niet te kweken, er zijn genoeg katten! Elke huiskattin die een nestje heeft is in de praktijk de oorzaak dat een viertal kitten in een asiel moeten gedood worden. Jaarlijks moeten zo tienduizenden katten (en honden) geëuthanaseerd worden.

Operatie Zwerfkat heeft meegewerkt aan de studie voor vroegcastratie van kitten van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. In deze studie werden de optimale methode en het effect van de castratie van om de 800 kitten op de leeftijd van 8-12 weken beoordeeld. Gezien geen negatieve gevolgen aangetoond wrden, is een vroegtijdige castratie een te overwegen algemene strategie om te vermijden dat katten niet of te laat onvruchtbaar gemaakt worden. Op lange termijn gaat men hierdoor overpopulatie van katten tegen en worden talloze nutteloze euthanasieën in asielen vermeden. Tijdens de studie werd ook een vroeg vaccinatieschema op 6 – 8 en 12 weken toegepast…

Vroege castratie wordt nu al toegepast in de asielen en castratieplicht is algemeen verplicht vanaf 1 september 2014 bij elk verhuis van een kat of kitten naar een nieuwe eigenaar.

 

Comments are closed.